Nabídka pro školy a školky

(DDM, SVČ, oddíly, kluby, atd.)

Základní školy
330,-/osoba/noc
 • Ubytování dětí ZŠ
 • Plná penze (strava 5x denně)
 • Pitný režim po celý den
 • Na 10 dětí jeden dospělý zdarma
 • Zapůjčení lůžkovin
 • Cena vč. DPH
 • Žádné další poplatky
Střední Školy
360,-/osoba/noc
 • Ubytování studentů SŠ
 • Plná penze (strava 3x denně)
 • Pitný režim po celý den
 • Na 10 dětí jeden dospělý zdarma
 • Zapůjčení lůžkovin
 • Cena vč. DPH
 • Žádné další poplatky

Uvedená cena platí jako balíček ubytování s plnou penzí pro minimálně 20 osob na minimálně dvě noci. Ostatní druhy stravy se řídí platným ceníkem beze slev.

Na deset dětí jeden dospělý doprovod zdarma, zbytek dospělých za standardní cenu (např. při 29 dětech jsou zdarma 2 dospělí, při 33 dětech 3 dospělí, atd. - sleva je počítána ze skutečného počtu dětí, které jsou ubytovány po celou dobu pobytu)

Začátek pobytu je standardně obědem a konec snídaní z důvodu střídání turnusů. Výjimečně lze dohodnout jinak, podle obsazenosti střediska.

Ve spolupráci s agenturou Tramtadadá pro Vás připravíme programy pro děti a mládež zaměřené na podporu výuky jednotlivých předmětů i rozvoj komunikačních dovedností a týmového ducha třídy. Ať už se jedná o historické, přírodovědné, vlastivědné, orientované na tvořivost, sport, nebo zábavu - všechny tvoříme na míru, přesně podle požadavků pedagogů a všechny se silným příběhem přizpůsobeným dané skupině. Každý z námi vytvořených programů jsme schopni realizovat a zabezpečit po všech stránkách. I při jejich veliké variabilitě je možné je rozdělit do tří základních skupin:

I.
Školy a školky v přírodě- historické, vlastivědné, přírodovědné, sportovní, tvořivé, pohádkové, ekologické – tvoříme na míru po konzultaci s pedagogy a jasném stanovení cílů akce.

II.
Výlety s příběhem– zážitkový program nad rámec fakultativních výletů do okolí (akční strategická velkohra, netradiční sporty, kurzy tvořivosti).

III.
Třídní teambuilding– v podobě adaptačních kurzů, důraz kladen na poznání sebe sama, efektivní komunikaci a týmovou spolupráci.

Pro podrobnější informace o obsahové náplní programů pro školy kontaktujte tramtadada@tramtadada.cz.